Huskevers

Børn elsker at lære bibelvers udenad, hvis det bliver gjort på en spændende måde med masser af involvering. 

På siderne herunder kan du downloade plancher, undervisningsvejledninger og minibibelvers til vores bibelvers. Hvor der er angivet “GPS” er der henvisning til der hvor bibelverset passer ind i vores GPS-materiale.

Du kan også købe bibelversene printet på pap i vores webshop.


1. mosebog 1,1
I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.

GPS 1-6 | Download plancher | Download vejledning | Download minibibelvers


Matthæus 28,20
Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.

GPS 7-11 | Download plancher | Download vejledning | Download minibibelvers


Hebræerbrevet 13,5
For Gud har selv sagt: »Jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke.«

GPS 12-16 | Download plancher | Download vejledning | Download minibibelvers


Jeremias 29,11
Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb.

GPS 17-22 | Download plancher | Download vejledning | Download minibibelvers


Salme 119,105
Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti.

GPS 23-26 | Download plancher | Download vejledning | Download minibibelvers


Josva 1,9
Vær modig og stærk… lad dig ikke skræmme, for Herren din Gud er med dig overalt, hvor du går.

GPS 27-31 | Download plancher | Download vejledning | Download minibibelvers


Salme 37,5
Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind;

GPS 32-36 | Download plancher | Download vejledning | Download minibibelvers


1 peter 5,7
Kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer.

GPS 37-43 | Download plancher | Download vejledning | Download minibibelvers


Jakob 4,8
Hold jer nær til Gud, så vil han holde sig nær til jer.

GPS 44-46 | Download plancher | Download vejledning | Download minibibelvers


Salme 121,2
Min hjælp kommer fra Herren, himlens og jordens skaber.

GPS 47-49 | Download plancher | Download vejledning | Download minibibelvers


Johannes 3,16
For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

GPS 50-56 | Download plancher | Download vejledning | Download minibibelvers


Johannes 1,12
Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn; 

GPS 57-62 | Download plancher | Download vejledning | Download minibibelvers


Johannes 6,37
Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort;  

GPS 63-66 | Download plancher | Download vejledning | Download minibibelvers


Johannes 14,6
Jesus siger: »Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.

GPS 67-71 | Download plancher | Download vejledning | Download minibibelvers


Salme 143,10
Lær mig at gøre din vilje, for du er min Gud. Din gode ånd skal lede mig i slettelandet.

GPS 72-75 | Download plancher | Download vejledning | Download minibibelvers


Esajas 44,6
Jeg er den første, og jeg er den sidste, der er ingen anden Gud end mig.

GPS 76-77 | Download plancher | Download vejledning | Download minibibelvers


Salme 23
Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, han lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny, han leder mig ad rette stier for sit navns skyld. Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst. Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie, mit bæger er fyldt til overflod. Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. 

Download plancher | Download vejledning | Download minibibelvers


Salme 66,2
Lovsyng hans herlige navn, giv ham ære og pris!

Download plancher | Download vejledning | Download minibibelvers


Jeremias 33,3
Kald på mig, så vil jeg svare dig.

Download plancher | Download aktivitetsark | Download vejledning | Download minibibelvers


Matthæus 6,33
Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. 

Download plancher | Download vejledning | Download minibibelvers


Matthæus 28,6
Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt.

Download plancher | Download vejledning | Download minibibelvers


Johannes 3,17
For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham.

Download plancher | Download vejledning | Download minibibelvers


Romerne 10,13
Enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses.

Download plancher | Download vejledning | Download minibibelvers


Romerne 12,14
Velsign dem, der forfølger jer, velsign, og forband ikke.

Download plancher | Download vejledning | Download minibibelvers


Efeserne 4,32
Vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus.

Download plancher | Download vejledning | Download minibibelvers


Johannes 8,12
Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.

Download plancher | Download vejledning | Download minibibelvers


Johannes 20,31
Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn.

Download plancher | Download vejledning | Download minibibelvers


Romerne 8,28
Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet.

Download plancher | Download vejledning | Download minibibelvers