Giv troen videre

Har du tænkt på, hvordan du kan give troen videre – også når du ikke selv er her mere?

Når du medtager Børn & Tro i dit testamente, giver du os mulighed for at give troen videre med dine midler. Med et testamente sikrer du samtidig, at dine midler bliver fordelt, som du ønsker det.

Kontakt os på 48 48 35 46 eller kontor@bornogtro.dk for at høre mere om, hvordan du kan sikre din arv.

Du kan også læse mere i denne brochure om arv.

Opret et testamente gratis

Hvis du ønsker at medtage os i dit testamente, har vi en jurist, der gratis vil udforme eller tilrette et testamente efter dine ønsker.

Læs mere om, hvordan du opretter et testamente

Ingen boafgift

Vi er  som velgørende organisation fritaget for boafgift (tidligere arveafgift) og kan derfor anvende arv til fulde – f.eks. til at afholde børneevents, lønne medarbejdere og udvikle nye undervisningsmaterialer. På denne måde kan du være med til at give troen videre gennem os.

Du kan desuden fritage dine slægtninge for at betale boafgift, hvis du vælger at testamentere minimum 30% af din arv til velgørende formål. 

Læs mere om, hvilke fordele der er ved at oprette et testamente

Børnelejr - 2018 (8).jpg

Fordele ved at testamentere

I et testamente kan du tilgodese både venner, familie og velgørenhed på samme tid. 
Ved at oprette testamente gør du mange ting lettere for dine pårørende, da de på den måde ikke behøver være i tvivl om, hvad der er dine ønsker. Dette gør arbejdet med behandlingen af dødsboet nemmere for dem.

Lad dine slægtninge slippe for boafgift

Uden et testamente skal dine slægtninge ifølge arveloven betale 15 -25% i boafgift.

Når du opretter et testamente, skal 25% gå til dine nærmeste slægtninge (ægtefæller, børn og børnebørn). Resten disponerer du frit over. Har du ingen nære slægtninge, disponerer du frit over hele din arv i testamentet.

Hvis du testamenterer minimum 30% af din arv til Børn & Tro, kan vi betale alle afgifter, hvis dette ønske fremgår af testamentet. På denne måde kan du fritage dine slægtninge for boafgift. Du kan altså testamentere til velgørenhed, uden at arven til dine slægtninge bliver mindre. Dette kan vores jurist forklare dig mere om.

Læs om, hvordan du kommer i kontakt med vores jurist

Bestem selv, hvad din arv går til

Det er særlig vigtigt at overveje et testamente, hvis du ikke har nær familie eller ikke er gift. 

Har du ikke en ægtefælle, børn eller andre slægtninge, vil hele din formue tilfalde statskassen, medmindre du har bestemt noget andet i dit testamente.

Læs om, hvordan du opretter et testamente.

Sådan opretter du et testamente

Ved oprettelse af testamente har du flere muligheder for at testamentere arv til vores arbejde. 
Du kan indsætte os som arving til et legat eller angive at vi skal arve en procentdel eller hele din formue. 

Gratis hjælp til oprettelse af testamente

Lige meget hvordan, du vælger at fordele arven, kan du få gratis rådgivning hos vores jurist til at få lavet et testamente. 
Kontakt os, hvis du ønsker at gøre brug af denne mulighed.
Alle oplysninger behandles fortroligt, og vores jurist har tavshedspligt.

Kontakt os for mere infomation om arv og testamente

Har du yderligere spørgsmål angående arv og testamente, kan du kontakte os på 48 48 35 46 eller kontor@btro.dk.

Du kan også selv tage kontakt til advokat Susanne Borch på 88 82 56 30 eller sb@embolex.dk

BT_BROWN.gif