Om Børn & Tro

Vi er en tværkirkelig organisation, der ønsker at arbejde sammen med evangeliske kirker. Vores organisation er selvstændig med egen ledelse. Vores økonomiske grundlag er primært baseret på gaver fra privatpersoner og kirker

 
 

Mål

Vores mål er først og fremmest at præsentere den kristne tro for børn i Danmark. Vi lægger især vægt på at komme i kontakt med børn, som ikke er vant til at gå i kirke. Når troen begynder at spire frem i et barn, ønsker vi at give næring til denne tro og hjælpe med at få den til at vokse sig sund og stærk. Vi tror, at dette bedst sker i en lokal kirke, og derfor har vi også som formål at bygge bro mellem børn og kirke

Fokusområder

Vores fokusområder er børneklubberbørnelejre og andre børneevents. Derudover producerer vi forskellige undervisningsmaterialer og tilbyder også ledertræning til børnemedarbejdere.

Læs mere om vores baggrund og historie

 
2018-10-11 18.17.28-1.jpg

Fornyet i min passion

"Jeg er gennem kurset både blevet fornyet i min passion for vores børn og deres åndelige trivsel og blevet en bedre formidler af, hvem Gud er og hvad, han ønsker at være for os i dag!"

— Anette Vejter Bovim, medarbejder i børnekirken i København Vineyard

 
 
 
2016-06-22 17.01.13.jpg
 

Det tror vi på

Hos Børn & Tro tror vi på det kristne budskab om en kærlig Gud, der har skabt og elsker mennesket. Vi tror også på budskabet om Jesus, der kom til jorden for at give sit liv for vores skyld og dermed skabe en vej for os til Gud.

Vi tror på, at børn kan høre og forstå dette budskab og vælge at leve et liv sammen med Gud.


Om børn og deres tro

Det er vores erfaring, at de fleste børn tror på, at der findes en gud. I Bibelen står der, at Gud har lagt en længsel i alle mennesker efter noget større end dem selv. Vi mener derfor, at børn - ligesom voksne - har brug for at lære mere om Gud og finde ud af, hvad de selv vil tro på. FN’s børnekonvention artikel 14 påpeger også denne ret til, at børn kan vælge deres egen religion og dyrke den.

Intet pres til at tro

Vi mener, at det er vigtigt aldrig at presse eller manipulere børn til at vælge en bestemt tro. Vi er derfor meget bevidste om at præsentere vores kristne tro med stor følsomhed og respekt for det enkelte barn og dets religiøse ståsted.

Børn og tilgivelse

Vi mener også, at børn skal lære, at de ikke skal opføre sig på en bestemt måde, for at Gud vil elske og anerkende dem. Vi mener, at Gud elsker alle og ønsker at tilgive alle. Vi har ofte set, hvordan budskabet om tilgivelse, kærlighed og nåde har fået stor betydning for børn og deres trivsel.


Om Bibelen

Vi tror på det samme som andre evangeliske kristne med Bibelen som fundament for troen. Vi tror, at Bibelen er sand, og at den er inspireret af Gud. Helt centralt for os er troen på den treenige Gud, som består af Gud Fader, Guds Søn (Jesus) og Helligånden. 

Vi tror, at Gud har skabt alt, elsker mennesker og ønsker fællesskab med os. Vi tror, at alle mennesker kan blive tilgivet ved at tro på Jesus og hans død og opstandelse. Vi tror, at Helligånden er givet til os, for at vi kan udvikle os og få mest muligt ud af vores potentiale. Vi tror også, at Helligånden hjælper os med at gøre de ting, Gud ønsker her på jorden.

KLU-J.jpg

Vores historie

Børn & Tro er en del af Child Evangelism Fellowship (CEF), som blev grundlagt i 1937 i USA af Jesse Irving Overholtzer. I hans kirkelige miljø troede man ikke, at børn kunne tro på Jesus og bede ham om at være en del af deres liv. Overholtzer blev imidlertid udfordret af præsten Charles Spurgeon, der i en prædiken sagde:

”Et femårigt ban, der hører evangeliet,
kan ligesom en voksen også blive frelst.” 

20120828142354285_0001.jpg


Overholtzer ønskede at modbevise Spurgeon, og derfor underviste han et antal børn, der ikke havde nogen tilknytning til kirke. Til hans store overraskelse kom disse børn hurtigt til at tro på Gud og ønskede at bede Jesus om at være en del af deres liv. Overholtzer blev så overbevist om, at børn kunne tro, at han dannede CEF.

Børn & Tro i Danmark

B%C3%B8rneklub+hos+Karla+Mai+%C3%98sterbro+cirka+1959.jpg

I 1947 kom Minnie Larsen fra CEF i USA til Danmark og startede Evangelisk Børnemission i Danmark. Hun blev gift med Henry Eskelund, og sammen ledte de organisationen i mange år. I 1987 overtog Kresten Jensen landslederskabet, og i 2012 blev jobbet videregivet til Dorthe Lykke Jensen. I 2013 skiftede vi navn til "Børn & Tro".

Læs om, hvad vi tror på

Medarbejdere

I Danmark er vi 3 ansatte medarbejdere. Derudover støtter vi en tidligere ansat, som nu arbejder for Child Evangelism Fellowship i Storbritannien.

Vores arbejde er i høj grad båret af vores lands- og lokalbestyrelsesmedlemmer og de mange frivillige, der hjælper til rundt omkring i landet.


Dorthe Lykke Jensen 2019.jpg

Dorthe Lykke Jensen

Landsleder
Uddannet skolelærer
Efteruddannet i voksenundervisning og religionspædagogik
Master i Kultur & Teologi
dorthe@bornogtro.dk
48 48 35 46

Maj+H%C3%B8jgaard+2019.jpg

Maj Højgaard

Lokalmedarbejder i Nordjylland
Uddannet skolelærer
Efteruddannet i voksenundervisning og religionspædagogik
maj@bornogtro.dk
28 21 04 71

Mette+Sloth+2019.jpg

Mette Sloth

Lokalmedarbejder i Syddanmark & Midtjylland
Uddannet pædagog
Efteruddannet i voksenundervisning og religionspædagogik
mette@bornogtro.dk
20 89 06 55

2019-02-20+11.07.31.jpg

Hanne Evans

Medarbejder i Storbritannien
Uddannet skolelærer
Efteruddannet i voksenundervisning og religionspædagogik
hanneevans@hotmail.com

 

Samvær med børn

Alle ansatte og frivillige medarbejdere over 15 år udfylder en børneattest hos politiet og følger desuden vores retningslinjer for samvær mellem børn og ledere. Vores hovedregel er, at vi aldrig er alene med et barn. Hvis et barn har brug for at tale alene med en voksen, vælger den voksne et sted, som andre kan se.

Nyhedsmails

Et par gange om måneden sender vi en nyhedsmail med nyheder fra vores arbejde rundt omkring i landet. Vi udsender også hver anden uge en kort bedemail med aktuelle bedeemner. Derudover udsender vores forlag et par gange om året særlige tilbud på mail. Tilmeld dig en eller flere af vores nyhedsmails. 


Lønninger baseret på frivillige gaver

Vores økonomiske grundlag - og dermed de ansattes lønninger - er primært baseret på frivillige gaver. Har du lyst til at støtte vores arbejde, kan du både gøre det med en engangsgave eller med et fast beløb hver måned. Vi sætter stor pris på alle gaver.